Ніл Гілевіч

"Сёння матчынай мовы, а заўтра Засаромiшся мацi самой?"

Катэгорыі