Адам Станкевіч

"Культура – гэта патэнцыя душы нашай, гэта творчая яе магчымасць, а такжа гэта ўсе рэальныя плады духоўнай нашай творчасці"

Катэгорыі