Андрэй Волян

"Умеркаванасць ёсць калі не крыніцай, то ахавальніцай і аздобай усякай чалавечае вартасці"

Катэгорыі