Адам Міцкевіч

"Глоткi, якiя крычаць за народ, збрыдзяць нарэшце народу, Твары, якiя цешаць народ, палiчыць народ за шкоду. Рукi, што цягнуцца за народ, народ адсячэ па локаць. Iмёнамi, што палюбiў народ, будуць народ палохаць. Стомiцца тлум i ацiшыцца шум, скрогат свае адбудзе, Спадчыну цiха возьмуць сабе цемныя людзi. (пераклад Рыгора Барадулiна)"

Катэгорыі