Адам Станкевіч

"Рэчы грамадскія не робяцца людзьмі, якія не маюць паняцця аб ідэалах грамадскіх"

Катэгорыі