Народная прыказка

"Барада па пояс, а розуму ні на волас"