Народная прыказка

"Языком у Вільні, а галавою – за печчу"