Народная прыказка

"Хто любіць папа, а хто пападдзю, а я дурачок, люблю паповых дачок"