Якуб Колас

"У істоце кожнага страху ляжыць наша няведаньне, наша цемната"